Inburgering

Tijjdens het inburgeren leert u Nederlands. En u leert meer over het leven in Nederland.

Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de gemeente voor een afspraak. Tijdens die afspraak onderzoekt de gemeente samen met u uw situatie en uw mogelijkheden. De gemeente maakt vervolgens een plan hoe u moet inburgeren. Dit heet het Plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat onder andere:

  • welke lessen u gaat volgen
  • welke hulp u kunt krijgen
  • hoe u de inburgering afsluit. Dit is een examen.

U moet binnen 3 jaar inburgeren. Staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de gemeente.

U kunt ook vrijwillig inburgeren.

Lees meer over inburgeren op de websites Inburgeren en Rijksoverheid - inburgeren.

U kunt bij VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgeringsexamen.


Een taalcoach helpt u oefenen met de Nederlandse taal.

Geef u op voor taalontmoetingen bij Taalklik. Het ROC geeft 1 keer per maand een cursus taal en rekenen in de bibliotheek. U kunt in de bibliotheek ook terecht voor het taalcafé en een leeskring. Op de websites vindt u meer informatie.

Of vraag bij Vluchtelingenwerk om een taalmaatje.

Taalklik - Taalontmoetingen

Bezoekadres
Kievitstraat 31

Postadres

Postbus 250
1780 AG Den Helder

E-mailadres
info@rockopnh.nl

Telefoonnummer
0223 61 12 60

KopGroep Bibliotheken

Open: ma t/m vr 10.00 - 20.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Bezoekadres
Keizersgracht 94
1781 BB Den Helder

Postadres

Postbus 493
1780 AL Den Helder

Telefoonnummer
022 362 34 34

Bibliotheek Julianadorp

Bezoekadres
Keysers Plaet 1023
1788 ET Julianadorp

Telefoonnummer
0223 642 354

Bibliotheek Nieuw Den Helder

Bezoekadres
Marsdiepstraat 272
1784 AV Den Helder

Telefoonnummer
0223 613 939

Bibliotheek De Schooten

Bezoekadres
Vrede en Vrijheid 1b
1785 RL Den Helder

Telefoonnummer
0223 69 79 62

ROC - educatie en inburgering

E-mailadres
educatie@rockopnh.nl

Telefoonnummer
06 35 12 24 81

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland - locatie Den Helder

Bezoekadres
Pastoor Koopmanweg 40
1784 NX Den Helder

Telefoonnummer
06 23 47 37 58

ROC Kop van Noord-Holland

Bezoekadres
Sperwerstraat 4
1780 AG Den Helder

Postadres

E-mailadres
info@rockopnh.nl

Telefoonnummer
0223 61 12 00

Het begint met taal - Taalcoach


Misschien kunt u uw diploma laten erkennen. Dan vindt u makkelijker werk of een vervolgopleiding. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Rijksoverheid - Buitenlands diploma erkennen


Als vluchteling mag u een opleiding volgen. Dan is het makkelijker om een baan te vinden.

  • Het UAF helpt vluchtelingen bij werk en studie.
  • Op de website Werkwijzer Vluchtelingen staat informatie over de regels.

UAF

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Website
www.uaf.nl

E-mailadres
info@uaf.nl

Telefoonnummer
030 252 08 35

Werkwijzer Vluchtelingen


Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

  • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
  • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij:

  • een familielid, mantelzorger of iemand anders uit uw eigen netwerk
  • uw persoonlijk begeleider of ervaringsdeskundige van uw zorgorganisatie, of
  • een onafhankelijk cliëntondersteuner.

Onafhankelijke cliëntondersteuning vindt u bij MEE & De Wering, bij Mantelzorgcentrum en bij RCO De Hoofdzaak. Dit is gratis.

Mantelzorgcentrum

Het Mantelzorgcentrum is het expertisecentrum mantelzorg voor de Kop van Noord-Holland. 

Bezoekadres
Gravin Magdalena van Waardenburglaan 22
1785 JP Den Helder

Telefoonnummer
022 374 70 09

MEE & De Wering - cliëntondersteuning

Klik op Ik zoek hulp.

Openingstijden: ma t/m vr 8.30-17.00 uur. Telefonisch aanmelden tussen 9.00-12.00 uur.

Bezoekadres
Bernhardplein 76E
1781 HK Den Helder

E-mailadres
info@meewering.nl

Telefoonnummer
088 007 52 00

RCO De Hoofdzaak - cliëntondersteuning

Bezoekadres
Bernardplein 76C
1781 HK Den Helder

Telefoonnummer
022 368 46 96

Nationale Ombudsman

Telefoonnummer
0800 33 55 555