Roken

Wilt u stoppen met roken?

Kijk op Rokeninfo van het Trimbos-instituut. Of ga naar de huisarts.

Informatie, tips en een forum vindt u op Ik stop. Kijk ook eens op de website Stoppen met roken.

Wilt u hulp bij het stoppen?

Vraag uw huisarts om hulp. Of neem contact op met Luchtsignaal voor telefonische coaching of groepscoaching.

U kunt ook kijken op de website Stoppen met roken. Op Rokeninfo van het Trimbos Instituut vindt u adressen voor hulp.

Wilt u zelfstandig stoppen?

Ga naar de StopSite. Daar vindt u een online cursus.

StopSite

Stoppen met roken doe je zelf