Persoonsgebonden Budget (PGB)

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Als de gemeente u een Wmo-voorziening toewijst, kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt u uit. Zij ontvangen het budget van de gemeente. U bepaalt hoe en van welke aanbieder u de hulp en ondersteuning wilt ontvangen. U houdt daarvan een administratie bij en stuurt de rekeningen naar de SVB.

Meer informatie over het pgb vindt u op de websites van de SVB en van Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb.

Per Saldo

Churchilllaan
11
19161
3501 DD
Utrecht

Sociale Verzekeringsbank - uitleg over pgb

Sociale Verzekeringsbank - pgb

Hoe vraagt u een persoonsgebonden budget (pgb) aan?

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kunt u zien hoe u een pgb aanvraagt, uw zorg regelt en uw budget in de gaten houdt. Of kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

U betaalt voor de zorg een eigen bijdrage, net als mensen met zorg in natura (ZIN). De hoogte van uw eigen bijdrage wordt door het CAK vastgesteld.

De eigen bijdrage kan niet uit het pgb betaald worden.

Wilt u hulp bij de aanvraag? Vraag een medewerker van MEE & De Wering. Of neem contact op met Mantelzorgcentrum of RCO De Hoofdzaak.

Toon op kaart (2)
x
Toon op kaart (1)
x

MEE & De Wering - contactinformatie

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur.

Telefonisch afspraak maken tussen 9.00-12.00 uur.

Bernhardplein
76E
1781 HK
Den Helder
Toon op kaart (1)
x

Mantelzorgcentrum

Het Mantelzorgcentrum is het expertisecentrum mantelzorg voor de Kop van Noord-Holland. 

Gravin Magdalena van Waardenburglaan
22
1785 JP
Den Helder
Toon op kaart (1)
x

RCO De Hoofdzaak - cliëntondersteuning

Bernardplein
76C
1781 HK
Den Helder

Rijksoverheid - pgb aanvragen

Sociale Verzekeringsbank - pgb aanvragen

Sociale Verzekeringsbank - uitleg over pgb