Aangifte kind

Wilt u de geboorte van uw kind aangeven?

U doet de geboorteaangifte bij de gemeente waarin het kind geboren is.

Zo doet u aangifte van een geboorte:

 • U gaat naar de gemeente.
 • U neemt mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs.
  • een geldig identiteitsbewijs van de biologische moeder.
 • U kunt ook meenemen:
  • uw trouw- of partnerschapsboekje, als u wilt dat de gemeente de naam van uw kind hierin vermeldt.
  • een kopie van de akte van erkenning ongeboren kind. Deze kopie heeft u bij de erkenning ontvangen.
  • een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting.
  • een bewijs van inschrijving met vermelding van uw burgerlijke staat, als u in het buitenland woont.

Bel om een afspraak te maken. Of maak een afspraak online.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Gemeente Den Helder - geboorteaangifte

Telefonisch afspraak maken: ma t/m vr van 8.30-12.00 uur.

Online afspraak maken ook mogelijk.

Drs. F. Bijlweg
20
1784 MC
Den Helder

Wilt u een kind erkennen?

Door een kind via de gemeente te erkennen, wordt u wettelijk ouder van dat kind. Door de erkenning krijgt uw kind 2 wettelijke ouders. Bij de erkenning legt de gemeente meteen vast welke achternaam uw kind krijgt.

Bent u getrouwd met of u heeft een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan wordt u automatisch de wettelijke ouder van het kind. Erkenning is niet nodig.

U kunt het kind op verschillende momenten erkennen:

 • voor de geboorte (erkenning ongeboren vrucht)
 • tegelijk met de geboorteaangifte
 • op een later moment

Als het kind jonger is dan 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van de moeder. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar dan heeft u de schriftelijke toestemming nodig van moeder en kind. Als het kind ouder is dan 16 jaar heeft u alleen de toestemming van het kind zelf nodig.

Als u een kind heeft erkend, betekent dat niet dat u ook het ouderlijk gezag heeft. Zonder ouderlijk gezag kunt u geen beslissingen nemen over het kind. Ouderlijk gezag vraagt u aan via de rechtbank.

Rijksoverheid - erkenning kind

Rijksoverheid - ouderlijk gezag en voogdij

Wilt u weten of u uw pasgeboren kind ook moet aanmelden bij uw zorgverzekering?

Meld uw kind binnen 4 maanden aan bij uw zorgverzekeraar. Bel uw zorgverzekeraar of doe het via de website.

Kunt u kinderbijslag krijgen?

Iedereen die in Nederland een kind opvoedt en verzorgt, heeft recht op kinderbijslag. Ook als het niet uw eigen kind is, maar bijvoorbeeld een pleeg- of stiefkind. Voor kinderbijslag maakt het niet uit hoeveel u verdient. Wel zijn er andere voorwaarden. Meestal krijgt u vanzelf bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als u recht heeft op kinderbijslag. Meer informatie over de voorwaarden vindt u op de website van de SVB.

Als uw kind 18 is geworden, krijgt u geen kinderbijslag meer. Zit uw kind op de middelbare school? Dan kan het een tegemoetkoming voor schoolkosten aanvragen. Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van Rijksoverheid.

Sociale Verzekeringsbank - kinderbijslag

Rijksoverheid - tegemoetkoming schoolkosten scholieren